pict
Vyhledávání

 

KONTAKT

 

 

Neptun Harfa s.r.o.

Na Harfě 929/12

190 00, Praha 9 - Vysočany

 

Telefon:

266 035 620, 777 305 080

 

Provozní doba:

Po-Pá 7:00-18:00

 

více kontaktů zde:

 

 

Aktuální cena LPG na

naší čerpací stanici.

 

16,90 Kč/l

-------------------------

16,40 Kč/l

 

Po přestavbě na LPG,

obdrží každý náš zákazník

trvalou slevu 0,50Kč/l.

 

 

Jsme autorizovaný servis

LPG systémů STAG.

 

 

Naši dodavatelé:

 

 

 

 

pict
Často hledané
pict
Přihlášení/odhlášení
pouták

 

 

 

 

Záruční podmínky

Standardní záruka na přestavbu, odpovědnost za díloNeptun Harfa s.r.o. poskytuje na zařízení pro alternativní pohon LPG a jeho funkci záruční lhůtu stanovenou dle občanského zákoníku ve smlouvě o dílo a prodlužuje ji na dva roky nebo 60 000 km, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Záruční doba se v případě záruční opravy prodlužuje o dobu této opravy.
Veškeré vady díla, na které se vztahuje záruka, budou zdarma opraveny zhotovitelem (montážní firmou).
V rámci záruky má objednatel právo na odstranění vad opravou nebo výměnou komponentu.
Záruka se nevztahuje či zaniká, pokud se jedná tyto případy:

 

 • Závady vzniklé užíváním zařízení v rozporu s návodem, předpisy či určením výrobku.

 • Nedodržení předepsaných servisních intervalů.

 • Neodborný zásah, havárie či mechanické poškození.

 • Závady vzniklé nečistotami v plynné či kapalné fázi LPG.

 • Na případnou korozi LPG komponentů.

 • Vzniklé závady jsou způsobeny špatnou činností původního příslušenství vozidla (zapalovacích kabelů, svíček,
  lambda sondy apod.)


 • Pro servis LPG soustavy musí být použity výhradně výrobcem schválené komponenty pro daný typ LPG soustavy.
  Záruka se nevztahuje na škody vzniklé použitím jiných než schválených komponent výrobcem LPG soustavy.

 

 

Do záruky rovněž nespadá běžné opotřebení, extrémní namáhání nebo překročení tzv. běžné životnosti výrobku (či jeho součásti) vzhledem k povaze výrobku (např. filtry, gumové membrány, sedla a jadýrka ventilů atp.).
 

 

Prodloužená záruka na 5 let Autorizovaných servisů STAG

 

 

Neptun Harfa poskytuje na vybrané komponenty LPG systému AC STAG prodlouženou záruku 60 měsíců nebo 100.000 km počínaje dnem provedení montáže.

 

 • Tato prodloužená záruka se týká kompletní elektroniky LPG systému. Konkrétně řídící jednotky LPG, přepínače, elektronických čidel, elektrických cívek ventilů a kabeláže.

 • Prodloužená záruka 60 měsíců nebo 100.000 km začíná běžet ode dne provedení montáže.

 • Prodloužená záruční doba se v případě záruční opravy prodlužuje o dobu této opravy.

 • V rámci prodloužené záruky má kupující právo na odstranění vad opravou nebo výměnou komponentu.

 • Jsou vyloučena některá práva zejména právo na odstoupení od smlouvy, jakož i právo na náhradu škody a jakýchkoli výdajů souvisejících s vadou.

 • Prodlouženou záruku lze nárokovat ve všech Autorizovaných servisech STAG, jejichž aktuální seznam je uveden na www.acstag.cz

 

Prodloužená záruka se neposkytuje v případě, že:

 

 • K závadám došlo neodborným zásahem do zařízení nebo opravu provedla firma, která není Autorizovaným servisem STAG.

 • Mechanickým poškozením dílů (neodborné opravy, havárie vozidla  apod.)

 • Není prováděna předepsaná údržba dle požadavků výrobce vozidla a dodavatele zařízení LPG.

 • Prodloužená záruka se nevztahuje na škody vzniklé použitím jiných než schválených komponentů.

 • Zákazník při reklamaci je povinen předložit záruční list od reduktoru a nádrže, přílohu k TP o montáži alternativní pohonu a servisní knihu. Bez předložení těchto dokladů se reklamace neuznává!

 

 


 

 

Tipy a doporučení 

 


Pro maximální ekonomické využití alternativního pohonu LPG/CNG musí být motor včetně plynového systému optimálně seřízen.

Mechanické a elektronické části musí být pravidelně kontrolovány v odborném servisu.


Benzínová nádrž by měla vždy obsahovat minimálně 1/4 paliva. Při nedostatečném množství paliva hrozí trvalé poškození benzínové pumpy.


Při eventuální závadě přepnete na „benzín“ a navštivte odborný servis. Přepnutím na benzín dojde k automatickému uzavření plynové nádrže.


Doporučená kontrola vstřikovačů je každých 40 000km.


Při provozu na LPG/CNG doporučujeme každých 20 000km výměnu zapalovacích svíček (vyjma svíček s platinovou elektrodou), kontrolu vzduchového filtru a případnou výměnu.

Pokud má vozidlo mechanicky vymezované vůle ventilů, doporučujeme každých 30 000km kontrolovat jejich předepsané nastavení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPTUN HARFA s.r.o., Na Harfě 929/12, 190 00 Praha 9 – Vysočany, Tel: 266 035 620, mob: 777 305 080, webmaster: info@neptun-harfa.cz, powered on bubileg cms v2.14L     slovník pojmů