pict
Vyhledávání

 

KONTAKT

 

 

Neptun Harfa s.r.o.

Na Harfě 929/12

190 00, Praha 9 - Vysočany

 

Telefon:

266 035 620, 777 305 080

 

Provozní doba:

Po-Pá 7:00-18:00

 

více kontaktů zde:

 

 

Aktuální cena LPG na

naší čerpací stanici.

 

17,50 Kč/l

-------------------------

17,00 Kč/l

 

Po přestavbě na LPG,

obdrží každý náš zákazník

trvalou slevu 0,50Kč/l.

 

 

Jsme autorizovaný servis

LPG systémů STAG.

 

 

Naši dodavatelé:

 

 

 

 

pict
Často hledané
pict
Přihlášení/odhlášení
pouták

 

 

 

 

Ochrana osobních údajů

 

 

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
  (dále jen: „GDPR”) je
  NEPTUN HARFA, s.r.o. IČ: 28192371 se sídlem: Na Harfě 929/12, 190 00
  Praha 9
  (dále jen: „správce“).
  Kontaktní údaje jsou identické se sídlem správce.
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor
  nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 1. Správce jmenoval sebe pověřencem pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce shromažďuje a zpracovává vámi poskytnuté informace, nezbytné pro vytvoření a realizaci vaší objednávky u naší společnosti, a to vyplněním objednávkového nebo poptávkového formuláře na webové stránce www.neptun-harfa.cz nebo v písemné, elektronické či telefonické formě. Tyto osobní údaje zahrnují:
 • Jméno / Příjmení / Titul
 • Poštovní adresa
 • Emailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Pohlaví (tento údaj je vytvořen automaticky na základě udání vašeho křestního jména)
 • Uživatelské jméno
 • Historii vašich objednávek
 • Další informace, které nám dobrovolně poskytnete v poli „poznámka“ v objednávkovém formuláři
 • Informace o vašich návštěvách Webové stránky, resp. o zdrojích, ze kterých jste se k nám připojili
 • Cookies – pro účely zlepšení našich on-line služeb využíváme soubory cookies.
  Jedná se o malé soubory ve vašem počítači sloužící k identifikaci uživatelů. Tyto soubory slouží k zajištění správné funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů zákazníků, k analytickým účelům portálů příp. k zjištění
  preferencí zákazníků k individuálnímu přizpůsobení nabídky. Využívání souborů cookies je možné omezit v nastavení
  vašeho prohlížeče, což však může vést k snížení funkčnosti stránek.

 

 

 

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, při objednávce nebo poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt nebo technické údaje o vozidle), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 4. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států. Vyjímka se vstahuje pouze na nové montáže zařízení alternativního pohonu LPG značky AC STAG se sídlem v Polsku, kde je nutné výrobci AC STAG poskytnout tyto informace: výrobní číslo vozidla (VIN), informace o výkonu, počet ujetých kilometrů a název značky Vašeho vozidla a to výhradně za účelem poskytnutí celoevropské záruky na LPG zařízení výrobcem AC STAG.
  V obou případech nebudou osobní údaje poskytovány jiným subjektům za účelem dalšího nebo komerčního využití.

 

 

 

 

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

 

 

Vaše práva

     
      Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

 

 

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné i digitální podobě. Veškeré námi shromažďované osobní údaje zadané v učetním, emisním, webovém, zakázkovém nebo emailovém systému jsou zabezbečeny hesly jak na lokálních počítačích, tak na zaheslovaném serveru, který je umístěn na bezpečném uzamčeném místě. Údaje v listinné podobě jsou umístěné v uzamčených skříňkách jen po nezbytně nutnou dobu. Po této době jsou skartovány.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

 

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky nebo poptávky z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

GDPR neboli Obecné Nařízení EU o ochraně osobních údajů je účinné od 25.5.2018 

 

 

 

 

 

NEPTUN HARFA s.r.o., Na Harfě 929/12, 190 00 Praha 9 – Vysočany, Tel: 266 035 620, mob: 777 305 080, webmaster: info@neptun-harfa.cz, powered on bubileg cms v2.14L     slovník pojmů